Informacja o zmianie administratora danych osobowych

Informacja o zmianie administratora danych osobowych
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 czerwca 2024 r. RedTulip Software sp. z o.o. stał się częścią EIP Dynamics sp. z o.o. W związku z powyższym RedTulip Software sp. z o.o. przestał pełnić funkcję administratora danych osobowych.

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego administratora danych osobowych (dalej: ADO):
EIP Dynamics Sp. z o.o.
Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa
NIP: 5272693356
REGON: 146659958

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w EIP Dynamics Sp. z o.o. Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail: ekorzeniewska@eip.pl

Zakres oraz cel przetwarzanych danych nie uległ zmianie. W dalszym ciągu naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla danych osobowych, do których dostęp uzyskaliśmy w ramach połączenia spółek.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu szereg następujących praw:

1) Prawo do cofnięcia zgody – Przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO 2) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i ADO nie będzie posiadać innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, ADO usunie dane, wobec wykorzystania których był wniesiony sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO 3) Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Przy czym, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO 4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna: art. 18 RODO 5) Prawo dostępu do danych Mają Państwo prawo uzyskać od ADO potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
6) Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych
osobowych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO
7) Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały dostarczone ADO, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,
np. do innego operatora podobnych serwisów.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

Dodatkowe informacje możecie Państwo znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej na
stronie internetowej.

Załącznik: Informacja o zmianie administratora danych osobowych

 

Contact details

RedTulip Software sp. z o.o.
ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa
KRS: 0000617366
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-276-94-50
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN